W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach za 2009 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomoc społecznej.

Data uchwały:
2010-03-30

Numer uchwały:
XXXII/ 198 /2010

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem przyjęcia