W sprawie:
opłaty za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Data uchwały:
2009-12-22

Numer uchwały:
XXIX/188/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega
ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Świątkach.