W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Data uchwały:
2009-12-22

Numer uchwały:
XXIX/186/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach.