W sprawie:
uchwalenia budżetu gminy Świątki na 2010 r.

Data uchwały:
2009-12-22

Numer uchwały:
XXIX/185/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego