W sprawie:
sprzedaży mienia komunalnego Gminy Świątki.

Data uchwały:
2009-12-04

Numer uchwały:
XXVIII/183 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia