W sprawie:
wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy.

Data uchwały:
2009-12-04

Numer uchwały:
XXVIII /182 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia