W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Data uchwały:
2009-12-04

Numer uchwały:
XXVIII/180 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach