W sprawie:
ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Świątkach.

Data uchwały:
2009-12-04

Numer uchwały:
XXVIII/ 178 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie terminu wejścia w życie niniejszej uchwały