W sprawie:
sprzedaży mienia komunalnego Gminy Świątki.

Data uchwały:
2009-10-20

Numer uchwały:
XXVII/174/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia