W sprawie:
zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Data uchwały:
2009-10-20

Numer uchwały:
XXVII/172/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia