W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXVI/167 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia