W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

Data uchwały:
2009-10-22

Numer uchwały:
XXVII/169/2009

Podjęta przez:
Radę Gmin

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie dni 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego