W sprawie:
wynagrodzenia Wójta Gminy Świątki.

Data uchwały:
2009-08-28

Numer uchwały:
XXVI//165 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą
od dnia 1 marca 2009 roku