W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Worławki w Gminie Świątki na lata 2007 - 2017.


Data uchwały:
2009-08-27

Numer uchwały:
XXVI/ 163 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia