W sprawie:
przyjęcia spraw. z realizacji zadań"Gminnego Programu Profil. i Rozw. Prob.. Alkoh., Przeciw. Nark. oraz Przeciw. Przem. w Rodzinie w Gminie Świątki w 2008 r

Data uchwały:
2009-07-08

Numer uchwały:
U c h w a ł a Nr XXV/159 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu