W sprawie:
Uchwała Nr XXV/150/2009 R a d y G m i n y Ś w i ą t k i z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin wprowadzonych Uchwałą Nr 1/I/2009 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 27 stycznia 2009 rok

Data uchwały:
2009-07-08

Numer uchwały:
XXV/150/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia