W sprawie:
przystąpienia GOPS w Świątkach do projektu 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Data uchwały:
2009-07-07

Numer uchwały:
XXV/149/ 2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia