W sprawie:
ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Data uchwały:
2009-05-30

Numer uchwały:
XXIII/145/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego