W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świątkach za 2008 rok oraz wykazu potrzeb z zakresie pomocy społec

Data uchwały:
2009-05-30

Numer uchwały:
XXIII/ 143 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia