W sprawie:
nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Data uchwały:
2009-03-31

Numer uchwały:
XXII/138 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach.