W sprawie:
zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Worławki

Data uchwały:
2009-02-26

Numer uchwały:
XXI/135 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia