W sprawie:
zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Różynka

Data uchwały:
2009-02-26

Numer uchwały:
XXI/134/2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia