W sprawie:
uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy w Świątkach na 2009 rok

Data uchwały:
2009-02-26

Numer uchwały:
XXI/ 132 /2009

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia