W sprawie:
przyjęcia zmian w Statucie Warmińskiego Związku Gmin wprowadzonych Uchwałą Nr 21/III/2008 Zgromadzenia Warmińskiego Związku Gmin z dnia 18 listopada 2008 roku


Data uchwały:
2008-12-30

Numer uchwały:
XX/127/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia