W sprawie:
wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Data uchwały:
2008-12-30

Numer uchwały:
XX/126/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy w Świątkach.