W sprawie:
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki

Data uchwały:
2008-12-30

Numer uchwały:
XX/124/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku

Przestała obowiązywać z mocy prawa po zmianie ustawy - Karta Nauczyciela(Dz.U.z 2009r. Nr 1, poz. 1)