W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Data uchwały:
2008-11-20

Numer uchwały:
XIX/ 122 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku oraz wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.