W sprawie:
stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Data uchwały:
2008-11-20

Numer uchwały:
XIX/121 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach