W sprawie:
ustalenia wys. ekw. pienięż.wypłacanego członkom OSP za udział w działaniu ratow. lub szkoleniu poż. org. przez Państwową Straż Pożarną lub gmi

Data uchwały:
2008-11-20

Numer uchwały:
XIX/ 118 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia