W sprawie:
przyjęcia od Powiatu Olsztyńskiego realizacji zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej.

Data uchwały:
2008-11-20

Numer uchwały:
XIX/116/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia