W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie przez Urząd Gminy w Świątkach umowy o zwrot kosztów ze środków PFRON na utworzenie stanowiska pracy ref. do spraw płac

Data uchwały:
2008-11-20

Numer uchwały:
XIX/114 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia