W sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Data uchwały:
2008-09-30

Numer uchwały:
XVIII/111/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Świątkach.