W sprawie:
zajęcia stanowiska w związku z projektami rozporządzeń Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącymi obszarów chronionego krajobrazu.

Data uchwały:
2008-09-12

Numer uchwały:
XVII/ 110 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia