W sprawie:
nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Świątkach

Data uchwały:
2008-09-12

Numer uchwały:
XVII/109/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia