W sprawie:
zajęcia stanowiska w związku z projektami rozporządzeń WojewodyWarmińsko - Mazurskiego dotyczącymi obszarów chronionego krajobrazu.

Data uchwały:
2008-07-14

Numer uchwały:
XVI/ 99 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia