W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Włodowo i Brzydowo w Gminie Świątki.

Data uchwały:
2008-07-14

Numer uchwały:
XVI/98/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.