W sprawie:
przystąpienia Gminy Świątki do spółki pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 43d.

Data uchwały:
2008-06-19

Numer uchwały:
XV/ 95 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia