W sprawie:
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Worławki

Data uchwały:
2008-06-19

Numer uchwały:
XV/90/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy