W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wzdłuż północno - zachodniego brzegu jeziora Sunia, obręb Worławki i działki nr 18/19, obręb Kwiecewo, gmina Świątki

Data uchwały:
2008-06-19

Numer uchwały:
XV/89/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.