W sprawie:
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącego własność gminy i udzielenia bonifikaty.

Data uchwały:
2008-04-17

Numer uchwały:
XIV/ 87 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia