W sprawie:
uchwalenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy w Świątkach na 2008 rok

Data uchwały:
2008-04-17

Numer uchwały:
XIV/ 84 /2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia