W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.


Data uchwały:
2008-04-17

Numer uchwały:
XIV/81/2008

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.