W sprawie:
zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2021

Data uchwały:
2021-03-25

Numer uchwały:
XXVIII/225/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.