OBWIESZCZENIE
Praca kasy w Urzędzie Gminy w Świątkach

Od dnia 4 maja 2021 roku kasa w Urzędzie Gminy w Świątkach czynna będzie w dniach: poniedziałek,
wtorek i czwartek od 7:00 do 14:00, środa od 7:00 do 16:00, piątek od 7:00 do 11:00.
Mając na względzie ustanowione przez Radę Ministrów określone ograniczenia, nakazy i zakazy
w związku z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że przy kasie oraz w holu może znajdować się tylko
1 osoba. Pozostałe osoby oczekują przed wejściem do urzędu. Osoby wchodzące do urzędu obowiązkowo
powinny mieć zasłonięte usta i nos oraz powinny zdezynfekować dłonie w dezynfekomacie znajdującym się
w holu wejściowym.

Za utrudnienia przepraszam.
Wójt Gminy Świątki
/-/ Sławomir Kowalczyk