Petycja  wpłynęła w dniu 25 lutego 2021 roku i w tym dniu została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świątki do rozpatrzenia.

 petycja w załączniku