Petycje w załączniku

Urząd Gminy informuje że w dniu 24 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świątki dotyczące petycji.