Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

PRZETARG NIEOGRANICZONY ROS.271.7.2019 na „Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie”

Zamawiający:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kwiecewie

Tytuł przetargu:
Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwiecewie

CPV:
34144210-3

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 221.000 euro

Warunki:
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania
https://bzp.uzp.gov.pl/PodgladZP400.aspx?id=f6b9517d-cf3b-4f70-90...
3 z 9 12.05.2019, 13:44
przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:


Termin realizacji:
2019-11-29

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Świątki, 11-008 Świątki 87 - pokój nr 17 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-05-21 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2019-05-21 godz: 11:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Gminy Świątki pokój nr 1 dnia 21.05.2019 r. r. o godz. 11:15.

Kryteria wyboru:
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Moc silnika samochodu 20,00
Pojemność zbiornika na wodę 20,00


Wadium:
nie przewidywane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

siwz ROS.271.7.2019 z załącznikami na stronę (107.4kB) Zapisz dokument  
ogłoszenie BZP opublikowane (397.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 1 ROS 271.7.2019 (320.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 2 ROS 271.7.2019 (449kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 3 ROS 271.7.2019 (833.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 4 ROS 271.7.2019 (150.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie nr 5 ROS 271.7.2019 (111kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Protokół Otwarcia Ofert ROS.271.7.2019 z dnia 21-05-2019 (466.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze oferty ROS.271.7.2019 (522.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wojtera Zbigniew
Źródło informacji:Wojtera Zbigniew
Data utworzenia:2019-05-13 10:07:00
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2019-05-13 10:07:01
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2019-05-13 10:55:22
Ostatnia zmiana:2019-05-30 11:08:36
Ilość wyświetleń:536

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij