W sprawie:
określenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina

Data uchwały:
2017-04-26

Numer uchwały:
XXI/193/2017

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko - Mazurskiego.